vrijdag 17 november 2017

DIY Christmas Scene

Hello creative friends! It's already Friday; let's celebrate the weekend with another fun Newton's Nook Design project.                * Hallo creatieve vrienden! Het is al vrijdag; laten we het weekend vieren met een leuk Newton's Nook Design projectje.


As you can see I created this bright Christmas scene and I'm going to explain how I created that background.                * Zoals je kan zien heb ik deze fleurige kerstscène gemaakten ik ga uitleggen hoe ik die achtergrond heb gecreëerd.


1. First you stamp out your images for your scene. I used the "Fireside Friends" and a mouse from the "Santa Paws Newton" stamp set. The sentiment is from the "Sentiments of the Season" set. Of course I colored my scene with Copic Markers.                * 1. Eerst stempel je je afbeeldingen voor je scène. Ik gebruikte de "Fireside Friends" en een muis van de "Santa Paws Newton" stempel set. De kerstwens komt uit de"Sentiments of the Season" set. Natuurlijk heb ik mijn scène gekleurd met Copic Markers.

2. Than you draw a horizontal line which best represents the dividing line between the floor and the wall. After this you put a pencil point somewhere in the center (top) of your card. This point will be your viewpoint. Measure on the bottom some points that are evenly spaced. Connect these points to your central point.                * 2. Vervolgens teken je een horizontale lijn die een scheidingslijn is tussen de vloer en de muur. Hierna zet je een punt met je potlood ergens in het midden (bovenaan) van je kaart. Deze punt zal jouw gezichtspunt zijn. Meet aan de onderkant enkele punten die gelijk verdeeld zijn. Verbind deze punten met je centrale punt.

3. To make your perspective better you draw now horizontal lines tp make the tiles complete. Be sure you space the lines more closer to each other on the top of your, than below.                * 3. Om je perspectief te verbeteren teken je de horizontale lijnen om de tegels te voltooien. Zorg ervoor dat je de lijnen dichter bij elkaar staan aan de bovenkant van je grond dan onderaan.


4. Color your tiles. First I collard the darker tiles with Copic Markers C07, C05 and C04.                * 4. Kleur je tegels. Eerst tekende ik de donkerdere tegels in met Copic Markers C07, C05 en C04.

5. Than color the lighter tiles. The Copic markers I used for these are C03, C02, C0.                * 5. Kleur vervolgens de lichtere tegels. De Copic-markers die ik hiervoor gebruikte zijn C03, C02, C0.

6. The last thing to do is to create your wallpaper. I simply covered the images and tiles with post it notes and distress inked my background. After the base was finished I did the same thing but with the "Waves" stencil on top.                * 6. Het laatste wat je moet doen is je muur maken. Ik bedekte de afbeeldingen en tegels gewoon met post-its en kleurde mijn achtergrond met distress inkt. Nadat de basis klaar was, deed ik hetzelfde, maar met de "Waves" stencil erop.


That was my card for today. I hope you enjoyed it, if you want to see more inspiration ont the Newtons Nook project be sure to watch their blog.                * Dat was mijn kaart voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond, als je meer inspiratie wilt zien voor Newtons Nook-projectjes, bekijk dan zeker hun blog.


http://www.newtonsnookdesigns.com/waves-stencil/ http://www.newtonsnookdesigns.com/santa-paws-newton/ http://www.newtonsnookdesigns.com/sentiments-of-the-season/ http://www.newtonsnookdesigns.com/sentiments-of-the-season/

http://www.simonsaysstampblog.com/wednesdaychallenge/simon-says-furry-friends-3/

woensdag 15 november 2017

Whimsy Stamps: Release Review Day 2

Hi there, as I told you on Monday I'm doing a review on some of the new items from Whimsy Stamps. Today I do a review on two rubber stamps.                * Hallo daar, zoals ik je maandag vertelde, bekijk ik enkele van de nieuwe items van de Whimsy Stamps release. Vandaag doe ik een bekijk ik twee rubberen stempels.


These rubber stamps are so adorable! Here is a closer look on the "Sledding Time" and the "Whatzup, Dog!" stamps:                * Deze stempels zijn zo schattig! Hieronder is een betere blik op de "Sledding Time" en de "Whatzup, Dog!" stempels mogelijk.

 

First I made a card with the mice that have too much snow fun hihi.                * Eerst heb ik een kaart gemaakt met de muizen die te veel sneeuwplezier hebben hihi.


For this card I used my "Holbein" watercolors (I still need to get used to these. The fun thing about these stamps is that you even don't have to do a lot to create a pretty card. Just a bow and a sentiment and the card is finished.                * Voor deze kaart heb ik mijn "Holbein" aquarellen gebruikt (hier moet ik nog steeds een beetje aan wennen.) Het leuke van deze stempels is dat je zelfs niet veel hoeft te doen om een mooie kaart te maken. Gewoon een strikje en een tekst en de kaart is klaar.


The second stamp is this dog that looks way to cute, how can you be mad at him? I think he is perfect for a 'thank you' card, a 'sorry for...' of just to give someone a hug.                * De tweede stempel is deze hond die er al even koddig uitziet, hoe kun je op deze boos zijn? Ik denk dat hij perfect is voor een 'dankjewel' kaart, een 'sorry voor...' of gewoon om iemand een knuffel te geven.


I love also love that the rubber stamp is a little bigger, this makes it more fun to color him or it's good to practice techniques.                * Ik hou ook van het feit dat de rubberstempel een beetje groter is, dit maakt het leuker om hem te kleuren of om je technieken te oefenen.

That was the Whims Stamps review, I hope you enjoyed it. If you like these sets, be sure to check out the shop.                * Dat was de review van Whims Stamps, ik hoop dat je het leuk vond. Als je van deze sets houd, bekijk dan zeker eens in de winkel.


https://whimsystamps.com/products/sledding-time?rfsn=713494.f11764 https://whimsystamps.com/products/whatzup-dog?rfsn=713494.f11764 https://whimsystamps.com/products/new-floating-hearts-background?rfsn=713494.f11764&rfsn=713494.f11764 https://whimsystamps.com/products/pierced-border-trio-dies?rfsn=713494.f11764 https://whimsystamps.com/products/new-scripty-occasions?rfsn=713494.f11764

maandag 13 november 2017

Whimsy Stamps: Release Review Day 1

Hello everyone. We will start again with a fun week. Because I missed the Whimsy Stamps release, I thought it was nice to do a review. Today and Wednesday I will show their newest items.                * Hallo iedereen. We beginnen weer aan een super leuke week. Omdat ik de Whimsy Stamps release miste dacht ik dat het fijn was om een review te doen. Zowel vandaag als woensdag zal ik hun nieuwste items tonen.

Today I zoom in on the new "Leaf Foliage 1" dies set. Here's a close up:               * Vandaag zoom ik in op de nieuwe "Leaf Foliage 1" snijmall set. Hier zie je een close up:Dies can be used to add a detail, but today they are the basis for my card.                * Snijmallen kan je gebruikten om een detail toe te voegen, maar vandaag zijn ze de basis voor mijn kaart.Black, green white seemed to me the perfect color combination for a sober card.                * Zwart, groen wit leek me de perfecte kleuren combinatie voor een sober kaartje.


See you Wednesday with more creations...                * Tot woensdag met meer creaties...

https://whimsystamps.com/products/new-bold-banners-dies?rfsn=713494.f11764 https://whimsystamps.com/products/new-bold-banners?rfsn=713494.f11764 https://whimsystamps.com/products/leaf-foliage-1-die-set?rfsn=713494.f11764