woensdag 16 augustus 2017

Cheers With a Coconut Drink

I have two blogposts today. Please check out both! Click on the picture to go to the next post.                * Ik heb vandaag twee blogposts. Bekijk ze alsjeblief allebei! Klik op de foto om naar de volgende post te gaan.

Hi crafters, I am really excited to be sharing this new Stamp AnnieThing card. I was in love with this "Vanessa Coconut Drink" from the first time I saw her and really wanted to make a cute summer card with her.                * Hallo crafters, ik ben erg enthousiast om deze nieuwe Stamp AnnieThing kaart te delen. Ik was verliefd op deze "Vanessa Coconut Drink" vanaf de eerste moment dat ik haar zag en moest hiermee natuurlijk een leuke zomerkaart mee maken.

With distress inks I created this beach scene. I would like to emphasize that it is very fun to decorate that hair band. I used some sequins and glued enamel dots in the middle of them. It gives the girl something extra cute.                * Met distress inkts heb ik deze strand scene gecreëerd. Ik wil graag benadrukken dat het erg leuk is om die haarband te versieren. Ik heb een paar pailletten gebruikt en lijmde in het midden enamel dots. Het geeft het meisje iets extra schattig.


Don't forget to see the second post. Find it below.                *Vergeet niet mijn tweede post van de dag te zien, vind hem hieronder.

http://stampanniething.com/catalog.php?item=124

NND Release: Day 3

Hi all and welcome to another release day from Newton's Nook Design. Yesterday we showed a pretty princess stamp/die set and of course we need to give her company from a brave knight. This set is called "Knights Quest".                * Hallo allemaal en welkom op een nieuwe release dag van  Newton's Nook Design. Gisteren hebben we een mooie prinsessen stempel/snijmall set getoond en natuurlijk moeten we haar vergezellen van een dappere ridder. Deze set heet "Knights Quest".
 


More than ever this is a stamp and dies set for the smallest among us. Here is a close up on the "Knights Quest" stamp set.                * Meer dan ooit is dit een stempel en stans set voor de kleinste onder ons. Hier is een close-up van de "Knights Quest" stempel set.


In my scene the charming knight is ready for the battle with the big dragon. The sweet sentiment is perfect for a birthday card. I love it and cannot wait to make something with the "Knights Quest" and the "Once Upon A Princess" together.                * In mijn scène is de charmante ridder klaar voor de strijd met de grote draak. De boodschap is perfect voor een verjaardagskaart. Ik hou ervan en kan niet wachten om de 'Knights Quest' en de 'Once Upon A Princess' samen te gebruiken op een werkje.

Of course I used the little elements to decorate the envelope and the inside from the card.                * Natuurlijk heb ik ook de kleine elementen gebruikt om de enveloppe en de binnenkant van de kaart te versieren.


Would you like to win the “Knights Quest” Stamp Set? This set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday August 17th at 9pm CST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, August 18th.                * Wilt je graag de Knights Quest” stempel set winnen ?Dee set word wegegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Hier is hoe je kan winnen: Schrijf berichtjes op de NND blog en de Design Team blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit het collectief van berichten. Zorg ervoor om op elke blog een commentaar te schrijven voor je kans om te winnen. Je zult niet weten welke blog gekozen is om de winnaar uit te zoeken; dus hoe meer je schrijft hoe beter je kansen! Je hebt tot en met donderdag 17 augustus om 9 uur CST om berichtjes te schrijven - de winnaars worden bekend gemaakt op de Newton's Nook blog post op vrijdag 18 augustus.

Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                * Kijk naar alle leuke Design Team Blogs om mee te doen:
Newton's Nook Designs  Amanda  |  HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Juliana  |  Naki  |  Maria  |  Jennifer  |  Tatiana

http://www.newtonsnookdesigns.com/fox-hollow/ http://www.newtonsnookdesigns.com/fox-hollow-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/

dinsdag 15 augustus 2017

NND Release: Day 2

Welcome back again to the second day of the Newton's Nook Design August release. The magical theme of this release goes further with this "Once Upon A Princess" stamps and dies.                * Welkom terug op de tweede dag van de Newton's Nook Design August release. Het magische thema van deze release gaat verder met deze "Once Upon A Princess" stempels en bijpassende snijmallen.


It's a stamp set that has everything to make a princess happy: a frog, a castle and a good amount of greenery for the perfect garden. Here you see the complete stamp and die set:                * Het is een stempel set die alles heeft om een prinses gelukkig te maken: een kikker, een kasteel en een goede hoeveelheid aan groen voor een mooie tuin. Hier ziet u de complete stempel en snijmallen set:
All those little aspects are again perfect for making scenes; as you probably know that's always a win for me hihi.                * Al die kleine aspecten zijn weer perfect voor het maken van scènes; Zoals je waarschijnlijk weet, is dat bij mij altijd extra goed.


I made an interactive card. When you open the flap another scene continues the story. Are you ready to kiss the frog?                * Ik heb een interactieve kaart gemaakt. Wanneer je de flap opent, toont een andere scène het vervolg van het verhaal. Ben je klaar om de kikker te kussen?
 

The kiss had something spooky. I thought it would be fun to make a little joke and pretend that the princess turned into a frog hihi.                * De kus had iets spookachtig. Ik dacht dat het leuk zou zijn om een grapje te maken en te laten blijken dat de prinses veranderde in een een kikker hihi.


Would you like to win the “Once Upon A Princess” Stamp Set? This set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday August 17th at 9pm CST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, August 18th.                * Wilt je graag de Once Upon A Princess” stempel set winnen ?Dee set word wegegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Hier is hoe je kan winnen: Schrijf berichtjes op de NND blog en de Design Team blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit het collectief van berichten. Zorg ervoor om op elke blog een commentaar te schrijven voor je kans om te winnen. Je zult niet weten welke blog gekozen is om de winnaar uit te zoeken; dus hoe meer je schrijft hoe beter je kansen! Je hebt tot en met donderdag 17 augustus om 9 uur CST om berichtjes te schrijven - de winnaars worden bekend gemaakt op de Newton's Nook blog post op vrijdag 18 augustus.

Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                * Kijk naar alle leuke Design Team Blogs om mee te doen:
Newton's Nook Designs  Amanda  |  HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Juliana  |  Naki  |  Maria  |  Jennifer  |  Tatiana
http://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/


http://www.simonsaysstampblog.com/wednesdaychallenge/child/